Nadzorni odbor občine

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • PREDSEDNIK, JOŽEF KOCUVAN
  • ČLAN, SLAVKO MIHALIČ
  • ČLAN, SLAVKO KOLMANIČ