Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka