Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev s hrupom

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka