Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga izven prodajnih prostorov in odmero komunalne takse

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka