Obvestilo: Izvleček skrbnega, dolžnega ravnanja uporabnikov in lastnikov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav – za zagotavljanje požarne, okoljske in zdravstvene varnosti

29. 9. 2015 Marko Č. (Občinska uprava)
Priloge