Občina Sveti Jurij ob Ščavnici podelila koncesijo za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest in izvajanja zimske službe v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za 6 letno obdobje

17. 7. 2023 Marko Č. (Občinska uprava)