JAVNA RAZGRNITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOZIDAVO VRTCA - VARIANTA 1 (DOZIDAVA 4 ODDELKOV) IN VARIANTA 2 (DOZIDAVA 5 ODDELKOV)

15.06.2020 Marko Č.
15.06.2020
Javna naznanila in razgrnitve
15.07.2020 ob 00:00
Prenesi vse kategorije dokumentov