Sveti Jurij ob Ščavnici

Javno naročilo za izvedbo gradnej: Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v letu 2019

07.08.2019 Marko Č.
Splošno
07.08.2019
19.08.2019 do 12.00
Javna naročila
07.08.2019
JN005640/2019-W01
Povezava
430-0003/2019-003
07.08.2019
Marko Čuš
025644526