Sveti Jurij ob Ščavnici

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

24.02.2017 Marko Č.
Splošno
24.02.2017
22.02.2017
27.03.2017 do 00.00
4617-0001/2016
Kontaktni podatki
Peter Brumen
02/5644522