Išči
Prva stran
E-pošta
Kazalo portala
OBČINA
USTANOVE
KRAJI
TURIZEM
DRUŠTVA
PODJETJA
Aktualno
NOVICE IN OBVESTILA
12.11.2014
OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2014

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v občini Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2014. Besedilo javnega razpisa in vloga za prijavo na razpis sta objavljena na spodnji povezavi.
http://www.sveti-jurij.si/povezava.aspx?pid=637

Javni razpis je odprt do 24.11.2014.

12.11.2014
OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PLAČILA ZAVAROVALNIH PREMIJ ZAVAROVANJA ŽIVALI ZA PRIMER IZGUBE ŽIVALI, KI JO POVZROČIJO BOLEZNI V LETU 2014

Objavljen je JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PLAČILA ZAVAROVALNIH PREMIJ ZAVAROVANJA ŽIVALI ZA PRIMER IZGUBE ŽIVALI, KI JO POVZROČIJO BOLEZNI V LETU 2014.
Predmet podpore je plačilo ali doplačilo upravičenih stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje živali za primer bolezni, kot to določa nacionalni predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.

Rok za oddajo vlog je 24.11.2014.

Polno besedilo javnega razpisa in vloga za prijavo na razpis sta objavljena na povezavi:

http://www.sveti-jurij.si/povezava.aspx?pid=639

12.11.2014
OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI V LETU 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva.

Upravičenci so društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici oz. so njihovi člani iz občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

Rok za oddajo vlog je 24.11.2014.

Besedilo javnega razpisa, obrazci za prijavo na razpis in pravne podlage za objavo razpisa so objavljene na povezavi:

http://www.sveti-jurij.si/povezava.aspx?pid=641

12.11.2014
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, NADZORNEGA ODBORA IN SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA MANDATNO OBDOBJE 2014-2018

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 24. čl. Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici objavlja JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov stalnih delovnih teles Občinskega sveta, Nadzornega odbora in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za mandatno obdobje 2014-2018.

Javni poziv in obrazec - Izjava o strinjanju z imenovanjem je objavljen na povezavi http://www.sveti-jurij.si/povezava.aspx?pid=644

16.10.2014
OBJAVLJEN TRETJI JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014 - pomurska regija

Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. je v ponedeljek 13. oktobra 2014 na svoji spletni strani www.rra-mura.si objavila 3. JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014 - pomurska regija.



Prireditve in dogodki
Trenutno ni prireditev.
blaguš - jeseni
Fotografija meseca
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Naslov  Ulica Bratka Krefta 14
      9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
E-mail  obcina@sveti-jurij.si
Telefon  02 564 45 20
Faks  02 564 45 30
Vizitka občine
 
 
 
 
AKTUALNO
PuscicaKATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
PuscicaNADOMESTNE VOLITVE V OBČINSKI SVET 2015
PuscicaPITNA VODA
PuscicaJAVNA NAROČILA, RAZPISI, NATEČAJI
PuscicaVLOGE
PuscicaMEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
PuscicaPRORAČUN OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2014
PuscicaSEJE OBČINSKEGA SVETA
PuscicaKOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI SV. JURIJ OB ŠČAVNICI V LETU 2014
PuscicaJÜRJOVŠKO GLASILO
PuscicaKORISTNE POVEZAVE