Sveti Jurij ob Ščavnici

Izjava za javnost ob podpisu koncesijske pogodbe za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Sveti Jurij ob Ščavnici

31.08.2017 Marko Č.